Skok na vsebino

Vloge in obrazci

PROSIMO VAS, DA K VLOGAM, KJER JE POTREBNO PLAČATI UPRAVNO TAKSO, PRILOŽITE DOKAZILO O PLAČILU UPRAVNE TAKSE (TRR: 01100-5810309151, sklic: 11 76805-7111002-00022020 )   


1) Vloga za odmero komunalnega prispevka - Taksa: 22,60 EUR


2) Vloga za izdajo soglasja za priključitev na javno vodovodno omrežje za priključek, za katerega je komunalni prispevek že plačan - Taksa: brezplačno


3) Vloga za izdajo lokacijske informacije - Taksa: 35 EUR


4) Vloga za izdajo projektnih pogojev - Taksa: brezplačno


5) Vloga občanov pri pobudah za OPN v Občini Sveta Ana - Taksa: brezplačno


6) Vloga za oprostitev plačevanja okoljske dajatve - Taksa: 22,60 EUR


7) Vloga za izdelavo ocene obratovanja MKČN - Taksa: brezplačno


8) Vloga za oprostitev plačila nadomestila za stavbno zemljišče - Taksa: brezplačno


9) Vloga za izdajo dovoljenja za čezmerno obremenitev okolja s hrupom - Taksa: 22,60 EUR


10) Vloga za izdajo dovoljenja za izredni prevoz po občinski cesti - Taksa: 40,80 EUR


11) Vloga za izdajo soglasja upravljavca ceste za gradnjo v varovalnem pasu ob občinski cesti - Taksa: 40,70 EUR


12) Vloga za izdajo soglasja za prekop oz. podvrtavanje občinske ceste ali pravice graditi na občinski cesti - Taksa: 40,80 EUR


13) Vloga za izdajo soglasja za ureditev priključka na občinsko cesto - Taksa: 29,50 EUR


14) Vloga za izdajo dovoljenja za delno ali popolno zaporo občinske ceste zaradi izvajanja del na njej - Taksa: 29,50 EUR


15) Vloga za izdajo dovoljenja za delno ali popolno zaporo občinske ceste zaradi prireditve na njej - Taksa: 44,50 EUR


16) Vloga za uporabo športne dvorane - Taksa: brezplačno


17) Vloga za dodelitev enkratne denarne pomoči za novorojenčka - Taksa: brezplačno


18) Vloga za najem tržnega mesta in izdajo soglasja za terensko prodajo - Taksa: 22,60 EUR

- Pravilnik o tržnem redu

- Pogodba za najem tržnega mesta-dnevna.pdf

- Pogodba za najem tržnega mesta-letna

- Sklep o določitvi višine najemnine za uporabo javne površine


19) Obrazec za prijavo obratovalnega časa gostinskega obrata (kmetije) - Taksa: 22,60 EUR (samo za podaljšan delovni čas)


20) Vloga za izdajo soglasja za opravljanje gostinske dejavnosti zunaj gostinskega obrata - Taksa: 22,60 EUR


21) Vloga za uporabo prireditvenih prostorov v Občini Sveta Ana.docx


22) Vloga za izdajo soglasja za poseg na pokopališču - Taksa: 22,60 EUR


23) Izjava o spremembi najemnika grobnega mesta - Taksa: brezplačno


24) Izjava o sporazumni prekinitvi najemniškega razmerja za grobno mesto - Taksa: brezplačno


25) Obrazec za mesečno poročilo o prenočitvah in plačani turistični taksi - Taksa: brezplačno


26) Prijava začetka gradnje začasnega skladiščnega objekta ali enostavnega objekta ki je stavba - Taksa brezplačno


27) Obrazci za vlogo škode, ki so nastale kot posledica neurja

    docxobrazec_1.docx

    docobrazec_3.doc

    docxobrazec_4.docx

    docobrazec_5.doc

Spletna portal Občine Sveta Ana uporablja samo NUJNE piškotke, ki so potrebni za delovanje spletne strani. Več o piškotkih