Skok na vsebino

Društvo vinogradnikov Sveta Ana

Naslov: Sv. Ana 17, 2233 Sveta Ana
Predsednik: Kapl Viktor
Kontakt: 041 729 322


DRUŠTVO VINOGRADNIKOV

Društvo aktivno sodeluje pri pripravi strokovnih izobraževanj v teoretičnem in praktičnem prikazu raznih opravil v vinogradih. Društvo nadaljuje z organiziranjem ocenjevanja vin. Na ocenjevanju vin dosegajo vinogradniki Svete Ane zelo visoke ocene. Posebej je potrebni izpostaviti vinogradnika Marjana Poliča, saj njegov traminec dosega najvišje ocene na širšem vinorodnem okolišu.
Društvo vsako leto organizira prireditev »Martinovanje« z krstom mošta v vino. V letu 2007 pa je skupaj s turističnim društvom pripravilo razstavo vin in domačih izdelkov in pridelkov v avli občine.


SPLOŠNO O VINOGRADNIŠTVO V NAŠIH KONCIH

Iz pisnega in ustnega izročila je znano, da je na gričih, ki so zloženi v slemena v smeri sever - jug in se razprostirajo okrog farne cerkve Svete Ane rasla dobra trta. Višinska lega uvršča območja okrog Svete Ane v območja z ugodnimi klimatskimi razmerami za gojenje vinske trte.
Nekoč so bili lastniki najboljših leg sosednji Avstrijci. Naši domačini pa so bili njihovi »vajncarji«. Po napadu trtne uši okrog leta 1880 se je površina nasadov z vinsko trto precej zmanjšala, ker se je način pridelave zaradi pričetka uporabe cepljenk na ameriški podlagi precej spremenil in podražil. Predvsem so ljudje sadili direktno rodne hibride, ki so bili bolj odporni (šmarnica, jurka …) in jih ni bilo potrebno škropiti.
V zadnjem obdobju se površine zasajene z vinsko trto povečujejo. Tako sedaj skoraj pri vsaki hiši raste vinska trta. Ob tradicionalnih brajdah z zasajeno rdečo samorodnico jurko in izabelo, sedaj najdemo veliko belih sort, kot so rumeni muškat, laški rizling, šipon, renski rizling, chardonnay, beli pinot, traminec, itd… Bela samorodnica »šmarnica« pa je skoraj izginila iz vinogradov.


 NASTANEK IN RAZVOJ DRUŠTVA VINOGRADNIKOV SVETA ANA

Po nastanku samostojne države Slovenije, ko je pričelo postajati vinogradništvo pomembna gospodarska panoga v zasebništvu, je bilo ustanovljeno društvo vinogradnikov Lenart.
Vinogradniki iz območja Krajevne skupnosti Sv. Ana in Lokavec so do leta 2001 delovali v društvu vinogradnikov Lenart. Udeleževali so se strokovnih izobraževanj in s svojimi vzorci so sodelovali na ocenjevanju vin. Po razdružitvi občine Lenart na več novih občin se je ta trend po ustanovitvi lokalnih društev nadaljeval tudi pri društvu vinogradnikov. Vinogradniki iz območja občine Sveta Ana so 22. februarja 2001 na ustanovnem občnem zboru ustanovili Društvo vinogradnikov Sveta Ana v Slov. goricah. Na ustanovnem zboru je bilo prisotnih 13 ustanovnih članov.
Za prvega predsednika društva je bil izvoljen Robi Hafner. V letih 2005 in 2006 se je elan vodstvu društva vinogradnikov malo upočasnil. Tako so na občnem zboru dne, 29. 03. 2007 izvolili novega predsednika društva in ostale organe društva. Novi predsednik društva vinogradnikov Sveta Ana je postal Mirko Šenveter. Sedaj šteje društvo 58 članov.
V letu 2009 je občina Sveta Ana prejela od mestne občine Maribor cepič potomke najstarejše trte na svetu, ki raste na Lentu v Mariboru. Cepič je bil podeljen kot jubilejni 30. po vrsti, podelil pa ga je župan Fran Kangler. Občina je cepič oz. trto predala v negovanje društvu vinogradnikov Sveta Ana. Društvo je za »viničarja« te potomke stare trte izbralo domačega vinogradnika Marjana Poliča.

15

Spletna portal Občine Sveta Ana uporablja samo NUJNE piškotke, ki so potrebni za delovanje spletne strani. Več o piškotkih