Skok na vsebino

Kulturno društvo Sveta Ana

Naslov: Kremberk 35, 2233 Sveta Ana
Predsednik: Suzana Breznik Rejak
Kontakt: 041 563 594
Davčna št.: 12054968
Matična št.: 5131022
Spletna stran: www.kd-sveta-ana.si

kdsvetaana-vizitka


KULTURNO DRUŠTVO

Društvo je vedno sodelovalo z JSKD območne izpostave Lenart, kakor tudi z Zvezo kulturnih društev Lenart, kasneje Zvezo kulturnih društev občin Lenart, Cerkvenjak in Sveta Ana. Vrsto let zveza podeljuje priznanja ob slovenskem kulturnem prazniku, ki jih prejmejo posamezniki za uspešno delo na ljubiteljskem kulturnem področju. Iz našega kulturnega društva in kraja so bili doslej prejemniki: Lutkovna skupina OŠ Sveta Ana, Jože Križan, Srečko Bauman, Janez Zemljič, Adolf Ferk, Branko Gosak, Nataša Dregarič, Bernarda Potočnik, Marija Ferk, Janez Vakej, Ljudski pevci, Hinko Potočnik, Cerkveno prosvetni pevski zbor …
V našem kulturnem domu so gostovali člani različnih sekcij KD od blizu in daleč. Tako so se dramske skupine, pevci in pevke predstavljali s koncerti, potekala so srečanja folklornih skupin, lutkovnih skupin, srečanja ljudskih pevcev, prišel je češki cirkus Kellners pa čarovnik Kiraley …
Julija 2008 so star kulturni dom porušili in po enem letu (slavnostno odprtje je bilo 17. julija 2009) smo dobili nov, večji in funkcionalnejši, ki je v ponos slehernemu občanu Svete Ane. Zasluge za ta velik projekt ima vodstvo občinske uprave in upamo lahko, da bo dobro služil svojemu namenu. Služil torej vsem, ki se zavedajo, da je kultura v splošnem in specifičnem pomenu notranja sprostitev življenja. Treba ji je samo prisluhniti in ji dati možnosti.


ZGODOVINA KULTURNEGA DRUŠTVA SVETA ANA

Na naslednjih povezavah lahko najdete zgodovine posameznih sekcij KD Sv. Ana:
Dramska sekcija
Glasbena sekcija
Folklorna sekcija
Likovna sekcija

Na pobudo takratnega župnika Franca Letonje so farani leta 1924 pričeli zbirati sredstva za postavitev prosvetnega doma. Zemljišče, na katerem je še do poletja 2008 stala stara zgradba (kulturni dom), je podarila Marija Poš iz Svete Ane. Za protiuslugo si je izgovorila dva manjša prostora. V eni sobi je stanovala, v drugi pa sta bili kmečka hranilnica in posojilnica ter knjižnica katoliškega prosvetnega društva. Dom je bil dograjen leta 1926 z nazivom Katoliško prosvetni dom. V dvorani je bila tudi marmorna plošča v časten spomin Francu Letonji z letnico 1926, ki je še danes ohranjena. Med vojno je dom utrpel znatno škodo, leta 1947 pa so ga ponovno obnovili. Z nekajkratnimi deli in popravili je bil dom dokončno obnovljen leta 1981.
Pričetki kulturnega življenja pri Sveti Ani segajo daleč v zgodovino. Društvo je eno najstarejših v kraju. Kljub dejstvu, da je bil tu doma preprost kmečki človek, lahko mirne vesti zabeležimo, da so prav ti preprosti ljudje čutili potrebo za ustvarjanje kulturnih vrednost, jih gojili in kazali pot mlajšim rodovom.
Kulturno življenje pri Sveti Ani je imelo tudi padce in vzpone. Bila so obdobja izrednih aktivnosti pa tudi obdobja kulturnega mrtvila, ko nekako ni bilo najti tiste prave iskrice hotenja. Pa vendar so se vedno znova in znova našli posamezniki – zanesenjaki, ki niso dovolili kulturnega molka. Z vzpodbudami in lastno aktivnostjo so oživljali kulturno dejavnost v kraju. Kulturna – ljubiteljska dejavnost pri Sveti Ani je bila pestra, raznolika ter kakovostna.
V obdobju med letoma 1970 in 1985, smo si lahko krajani ogledovali filme, ki so jih vrteli v kulturnem domu. Imeli smo kino. To je bilo za podeželje v tistem času nekaj modernega. Dvorana je bila vedno polna. Izbor filmov je bil pester in dober. Tej dejavnosti sta pristopila zanesenjaka Ervin Lipko in Herman Potočnik, ki sta filme tudi predvajala.
Med letoma 1985 in 1995 je bil kulturni utrip našega kraja nekoliko okrnjen. Leta 1995 je vodstvo kulturnega društva prevzel Jože Križan in bil predsednik društva do leta 1999. V tem obdobju se je kulturna dejavnost ponovno prebudila. V okviru društva so nastajale nove sekcije.
Ponovno je zaživela prireditev Glas Slovenskih goric, ki je danes že tradicionalna prireditev v občini Sveta Ana. Na njej se predstavljajo mladi pevski talenti – amaterji. Pevce spremljajo različni ansambli, dolga leta Mlada pot, nato pa so si sledili Show band klobuk, New Boutique, Slovenjegoriški fantje, Toti štirje. Zadnji dve leti pevce spremlja Sandi Šijanec. Pred nekaj leti je bil interes mladih pevcev tako velik, da sta morali biti v enem letu kar dve prireditvi. Glas Slovenskih goric je glasbena prireditev tekmovalnega značaja. V začetku je pevce ocenjevala le strokovna žirija, v zadnjih letih pa svojega pevca izbere tudi občinstvo. Nagrade s strani strokovne žirije so leseni klopotci, najbolje ocenjen pevec občinstva pa prejme praktično darilo. Gonilna sila prireditve je Sandi Šijanec.
KD Sveta Ana vodi Bernarda Potočnik. V času ko je KD Sveta Ana še upravljalo s kulturnim domom, so bili gospodarji društva Srečko Bauman, Drago Ruhitel in Anton Jug. S kulturnim domom danes upravlja občina Sveta Ana.
Julija 2008 so star kulturni dom porušili in po enem letu (slavnostno odprtje je bilo 17. julija 2009 - klikni) smo dobili nov, večji in funkcionalnejši, ki je v ponos slehernemu občanu Svete Ane. Zasluge za ta velik projekt ima vodstvo občinske uprave in upamo lahko, da bo dobro služil svojemu namenu. Služil torej vsem, ki se zavedajo, da je kultura v splošnem in specifičnem pomenu notranja sprostitev življenja. Treba ji je samo prisluhniti in ji dati možnosti.

IMG 3241IMG 3456 E3A0086

Spletna portal Občine Sveta Ana uporablja samo NUJNE piškotke, ki so potrebni za delovanje spletne strani. Več o piškotkih