Skok na vsebino

4. redna seja

Na podlagi 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Ana (MUV, št. 21/2020)

sklicujem

4. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Ana, ki bo v

sredo, 19. aprila 2023, ob 16. uri,

v prostorih Občine Sveta Ana, Sveta Ana v Slov. gor. 17, sejna soba.PREDLOG DNEVNEGA REDA:

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 3. redne in 2. dopisne seje
 3. Potrditev dnevnega reda
 4. Pregled varnostne situacije na območju občine Sveta Ana
 5. Poročilo o delu skupne občinske uprave Maribor za Občino Sveta Ana za leto 2022
 6. Zaključni račun za leto 2022
 7. Odlok o rebalansu proračuna občine Sveta Ana za leto 2023
 8. Odlok o odpravi Odloka o prenehanju Odloka o varovanju virov pitne vode v Občini Sveta Ana – skrajšan postopek
 9. Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda javni lekarniški zavod mariborske lekarne Maribor – skrajšan postopek – skrajšan postopek
 10. Tehnični popravek Odloka o ureditvenem načrtu za del naselja Sveta Ana v Slovenskih goricah
 11. Sklep o določitvi cen programov vrtca v Občini Sveta Ana
 12. Letni program kulture za leto 2023
 13. Letni program športa za leto 2023
 14. Pobude in vprašanja

                                                                                     Martin BREZNIK, univ. dipl. prav., dipl. ekon.,
                                                                                          ŽUPAN

Gradivo:

pdf4redna_seja.pdf

Spletna portal Občine Sveta Ana uporablja samo NUJNE piškotke, ki so potrebni za delovanje spletne strani. Več o piškotkih