Skok na vsebino

2. redna seja Občinskega sveta Občine Sveta Ana

Na podlagi 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Ana (MUV št. 21/2020)

sklicujem

2. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Ana, ki bo v

sredo, 25. januarja 2023, ob 16. uri,

v prostorih Občine Sveta Ana, Sveta Ana v Slov. gor. 17, sejna soba.

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 1. redne seje
 3. Potrditev dnevnega reda
 4. Sklep o imenovanju Nadzornega odbora občine Sveta Ana
 5. Sklep o imenovanju stalnih delovnih teles občinskega sveta Občine Sveta Ana
 6. Predstavitev proračuna občine za leto 2023
 7. Spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem samoupravne lokalne skupnosti za leto 2023
 8. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. Krivi Vrh
 9. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. Rožengrunt
 10. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. Žice
 11. Akcijski načrt ukrepov za spodbujanje trajnostnega razvoja turizma v destinaciji   Občini Sveta Ana
 12. Pobude in vprašanja

                                                                                                      Martin BREZNIK, univ. dipl. prav., dipl. ekon.,

                                                                                                                   ŽUPAN OBČINE SVETA ANA

Gradivo: Gradivo_2._redna_seja.pdf

Brez naslova

Spletna portal Občine Sveta Ana uporablja samo NUJNE piškotke, ki so potrebni za delovanje spletne strani. Več o piškotkih