6.redna seja OS Sveta Ana

OBČINA SVETA ANA
Občinski svet
Številka: 032-1/2022
Datum: 15. 11. 2023


Na podlagi 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Ana (MUV, št. 21/2020)
sklicujem
6. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Ana,
ki bo:
v sredo, 22. novembra 2023, ob 16. uri,
v prostorih Občine Sveta Ana, Sveta Ana v Slov. goricah 17, sejna soba.


Predlog dnevnega reda:
1. Ugotovitev sklepčnosti.
2. Pregled in potrditev zapisnika in sprejetih sklepov 5. redne seje.
3. Potrditev dnevnega reda.
4. Odlok o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2024 – prva obravnava.
5. Pobude in vprašanja.
župan
Martin BREZNIK, univ. dipl. prav., dipl. ekon.

Priloga:

pdfGradivo_6redna_seja.pdf

Aktualno

Prisrčno vabljeni!  

Preberi več...

Javna_razprava_o_predlogu_proračuna_za_leto_2024.pdf   Predlog_proračuna_občine_Sveta_Ana_za_leto_2024-1.obravnava.pdf

Preberi več...

OBČINA SVETA ANAObčinski svetŠtevilka: 032-1/2022Datum: 15. 11. 2023 Na podlagi 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Ana (MUV, št. 21/2020)sklicujem6. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Ana,ki bo:v sredo, 22. novembra 2023, ob 16. uri,v prostorih Občine Sveta Ana, Sveta Ana v Sl...

Preberi več...

Obveščamo vas, da so dela - zamenjava umetne trave na nogometnem igrišču zaključena. Igrišče je tako ponovno na voljo vsem uporabnikom. Želimo vam varno uporabo in obilo športnih užitkov. Investicija je sofinancirana s strani Fundacije za šport.

Preberi več...

V mesecu novembru se pričnejo mednarodni dnevi boja proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini. Nasilje v družini in/ali nasilje nad ženskami pomeni zlorabo moči storilca nad žrtvijo. Prepogosto se dogaja med domačimi stenami, kjer bi se naj vsak počutil varnega, sprejetega, ljubljenega… Posl...

Preberi več...
No More Articles

Spletna portal Občine Sveta Ana uporablja samo NUJNE piškotke, ki so potrebni za delovanje spletne strani. Več o piškotkih