5. redna seja

Na podlagi 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Ana (MUV, št. 21/2020)

sklicujem

5. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Ana, ki bo v

 sredo, 28. junija 2023, ob 16. uri,

v prostorih Občine Sveta Ana, Sveta Ana v Slov. goricah 17, sejna soba.

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

1.    Ugotovitev sklepčnosti.
2.    Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 4. redne in 3. ter 4. dopisne seje.
3.    Potrditev dnevnega reda.
4.    Imenovanje Razvojnega sveta območnega razvojnega partnerstva Slovenske gorice.
5.    Elaborat gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Sveta Ana za leto 2023.
6.    Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki v Občini Sveta Ana za leto 2023.
7.    Soglasje k ceni socialnovarstvene storitve »Pomoč družini na domu«.
8.    Predlog sistemizacije delovnih mest za področje predšolske vzgoje v Osnovni šoli Sveta Ana za šolsko leto 2023/2024.
9.    Sklep o potrditvi priznanj Občine Sveta Ana v letu 2023.
10.    Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Javni lekarniški zavod Mariborske lekarne Maribor (prva obravnava).
11.    Odlok o ustanovitvi sveta ustanoviteljic za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v Javnem zavodu Mariborske lekarne Maribor (prva obravnava).
12.    Pobude in vprašanja.

 
                                                                    Martin BREZNIK, univ. dipl. prav., dipl. ekon.,
                                                                                                 župan

GRADIVO:

pdfGRADIVO-5.redna seja.pdf

Gradivo k točki 8:

pdfSistematizacija_delovnih_mest za vrtec .pdf

Aktualno

Prisrčno vabljeni!  

Preberi več...

Javna_razprava_o_predlogu_proračuna_za_leto_2024.pdf   Predlog_proračuna_občine_Sveta_Ana_za_leto_2024-1.obravnava.pdf

Preberi več...

OBČINA SVETA ANAObčinski svetŠtevilka: 032-1/2022Datum: 15. 11. 2023 Na podlagi 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Ana (MUV, št. 21/2020)sklicujem6. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Ana,ki bo:v sredo, 22. novembra 2023, ob 16. uri,v prostorih Občine Sveta Ana, Sveta Ana v Sl...

Preberi več...

Obveščamo vas, da so dela - zamenjava umetne trave na nogometnem igrišču zaključena. Igrišče je tako ponovno na voljo vsem uporabnikom. Želimo vam varno uporabo in obilo športnih užitkov. Investicija je sofinancirana s strani Fundacije za šport.

Preberi več...

V mesecu novembru se pričnejo mednarodni dnevi boja proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini. Nasilje v družini in/ali nasilje nad ženskami pomeni zlorabo moči storilca nad žrtvijo. Prepogosto se dogaja med domačimi stenami, kjer bi se naj vsak počutil varnega, sprejetega, ljubljenega… Posl...

Preberi več...
No More Articles

Spletna portal Občine Sveta Ana uporablja samo NUJNE piškotke, ki so potrebni za delovanje spletne strani. Več o piškotkih