Skok na vsebino

5. redna seja

Na podlagi 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Ana (MUV, št. 21/2020)

sklicujem

5. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Ana, ki bo v

 sredo, 28. junija 2023, ob 16. uri,

v prostorih Občine Sveta Ana, Sveta Ana v Slov. goricah 17, sejna soba.

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

1.    Ugotovitev sklepčnosti.
2.    Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 4. redne in 3. ter 4. dopisne seje.
3.    Potrditev dnevnega reda.
4.    Imenovanje Razvojnega sveta območnega razvojnega partnerstva Slovenske gorice.
5.    Elaborat gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Sveta Ana za leto 2023.
6.    Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki v Občini Sveta Ana za leto 2023.
7.    Soglasje k ceni socialnovarstvene storitve »Pomoč družini na domu«.
8.    Predlog sistemizacije delovnih mest za področje predšolske vzgoje v Osnovni šoli Sveta Ana za šolsko leto 2023/2024.
9.    Sklep o potrditvi priznanj Občine Sveta Ana v letu 2023.
10.    Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Javni lekarniški zavod Mariborske lekarne Maribor (prva obravnava).
11.    Odlok o ustanovitvi sveta ustanoviteljic za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v Javnem zavodu Mariborske lekarne Maribor (prva obravnava).
12.    Pobude in vprašanja.

 
                                                                    Martin BREZNIK, univ. dipl. prav., dipl. ekon.,
                                                                                                 župan

GRADIVO:

pdfGRADIVO-5.redna seja.pdf

Gradivo k točki 8:

pdfSistematizacija_delovnih_mest za vrtec .pdf

Aktualno

Vabilo k izpolnitvi spletne ankete za prebivalce - OBLIKOVANJE PROMETNE PRIHODNOSTI     Spoštovani občani in občanke! Občina Sveta Ana vas vljudno vabi, da sodelujete pri izpolnjevanju spletne ankete. Vaše mnenje je ključno pri pripravi Občinske celostne prometne strategije (OCPS), ki ...

Preberi več...

Dragi občani. Vljudno vas vabimo k sodelovanju pri: izpolnjevanju spletne ankete OBLIKOVANJE PROMETNE PRIHODNOSTI; vključitev na JAVNO RAZPRAVO O STANJU PROMETA V OBČINI.   Občina_Sveta_Ana_-_QR_koda.docx  

Preberi več...

    OBČINA SVETA ANA Občinski svet   Številka:   032-1/2022 Datum:     10. 7. 2024   Na podlagi 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Ana (MUV, št. 21/2020) sklicujem 10. redno sejo Občinskega sveta Obč...

Preberi več...

zlozenka_anin_teden24.pdf Pred nami je tradicionalno praznovanje občinskega praznika. Zvrstilo se bo veliko prireditev in tekmovanj, mnogo bo priložnosti za snidenja in praznovanja. Vsem, ki tvorno sodelujete in poskrbite za bogat program, se iskreno zahvaljujem. Prav vsak občan je pomemben i...

Preberi več...

Vabilo na javno razpravo predstavitev predloga vizije in ciljev         VABILO_OCPS_Občina_Sveta_Ana_1._javna_razprava_-_vizija_in_cilji.docx

Preberi več...
No More Articles

Spletna portal Občine Sveta Ana uporablja samo NUJNE piškotke, ki so potrebni za delovanje spletne strani. Več o piškotkih