Vloge in obrazci

PROSIMO VAS, DA K VLOGAM, KJER JE POTREBNO PLAČATI UPRAVNO TAKSO, PRILOŽITE DOKAZILO O PLAČILU UPRAVNE TAKSE (TRR: 01100-5810309151, sklic: 11 76805-7111002-00022019)


Vloga oprostitev plačevanja okoljske dajatve

pdfPrenos (PDF)


Vloga za izdelavo ocene obratovanja MKČN

pdfPrenos (PDF)


Vloga za oprostitev plačila nadomestila za stavbno zemljišče

pdfPrenos (PDF)


Vloga za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča

pdfPrenos (PDF) 


Vloga za izdajo projektnih pogojev

pdfPrenos (PDF)


Vloga za izdajo lokacijske informacije

pdfPrenos (PDF)


Vloga za odmero komunalnega prispevka

pdfPrenos (PDF)


Vloga za odmero komunalnega prispevka in soglasja za priključitev na vodovodno omrežje

pdfPrenos (PDF)


Vloga za izdajo soglasja za priključitev na javno vodovodno omrežje za priključek, za katerega je komunalni prispevek že plačan

pdfPrenos (PDF)


Izjava, da je bil objekt zgrajen pred letom 1967

pdfPrenos (PDF)


Vloga za izdajo dovoljenja za čezmerno obremenitev okolja s hrupom

pdfPrenos (PDF)


 Vloga za izdajo dovoljenja za izredni prevoz po občinski cesti

pdfPrenos (PDF)


Vloga za izdajo soglasja upravljavca ceste za gradnjo v varovalnem pasu ob občinski cesti

pdfPrenos (PDF)


Vloga za izdajo soglasja za prekop oz. podvrtavanje občinske ceste ali pravice graditi na občinski cesti

pdfPrenos (PDF)


Vloga za izdajo soglasja ureditve priključka na občinsko cesto

pdfPrenos (PDF)


Vloga za izdajo dovoljenja za delno ali popolno zaporo občinske ceste zaradi izvajanja del na njej

pdfPrenos (PDF)


Vloga za izdajo dovoljenja za delno ali popolno zaporo občinske ceste zaradi prireditve na njej

pdfPrenos (PDF)


Vloga za izdajo soglasja za poseg na pokopališču

pdfPrenos (PDF)


Izjava o spremembi najemnika grobnega mesta

pdfPrenos (PDF)


Izjava o sporazumni prekinitvi najemniškega razmerja za grobno mesto

pdfPrenos (PDF)


Vloga za najem tržnega mesta in izdajo soglasja za terensko prodajo

pdfPrenos (PDF)

Pravilnik o tržnem redu

Prenos (PDF)

Pogodba-dnevna

Pogodba za najem tržnega mesta-dnevna (PDF)

Pogodba-letna

Pogodba za najem tržnega mesta-letna (PDF)

Sklep o določitvi višine najemnine za uporabo javne površine

Prenos (PDF)


Obrazec za prijavo obratovalnega časa gostinskega obrata (kmetije)

pdfPrenos (PDF) 


Vloga za izdajo soglasja za opravljanje gostinske dejavnosti zunaj gostinskega obrata

 pdfPrenos (PDF)


Obrazec za mesečno poročilo o prenočitvah in plačani turistični taksi

pdfPrenos (PDF)


Vloga za uporabo prireditvenih prostorov v Občini Sveta Ana

pdfPrenos (PDF)


Vloga za uporabo športne dvorane

pdfPrenos (PDF).pdf


Vloga za dodelitev enkratne denarne pomoči za novorojenčka

pdfPrenos (PDF)


Vloga občanov pri pobudah za OPN v Občini Sveta Ana

pdfPrenos (PDF)

Spletna stran Občine Sveta Ana uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih