VELJAVNI PROSTORSKI AKTI OBČINE SVETA ANA

Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Lenart za obdobje 1986-2000 in družbenega plana Občine Lenart za obdobje 1986-1990 za območje Občine Sveta Ana
Uradni list RS št. 29/04,  70/08,  5010

Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Sveta Ana
Uradni list RS št. 82/06,  14/10  MUV št. 04/11,  27/11,  17/12, 14/13,  07/15, 27/16

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del naselja Sveta Ana v Slovenskih goricah
Uradni list RS št. 39/10, MUV 27/11,  24/12, 16/17

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno cono v Žicah v Občini Sveta Ana
Uradni list RS št. 95/2010, MUV 22/17

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko naselje Lokavec
Uradni list RS št. 20/12

Odlok o ureditvenem načrtu za del naselja  Sv. Ana v Slov. goricah(velja za območje zazidave Eder k.o. Zg. Ročica)
(Ur. list RS št. 38/05)

Spletna stran Občine Sveta Ana uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih