Seje OS 2014-2018

1. redna seja

Številka: 03202-001/2014-2
Datum: 19. 11. 2014

Na podlagi 8. in 21. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Sveta Ana (Ur. l. RS, št. 39/10  in MUV št. 23/2012)

Sklicujem
1. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Ana, ki bo v
 sredo, 26.11.2014,  ob 16.00  uri
v prostorih Občine Sveta Ana, Sveta Ana 17

PREDLOG DNEVNEGA REDA:
1.    Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.
2.    Pregled in potrditev sklepov 1. konstitutivne. seje.
3.    Odlok o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2015 – prva obravnava.
4.    Odlok o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2016 – prva obravnava.
5.    Sklep o imenovanju  članov v Nadzorni odbor.
6.    Sklep o imenovanju članov v Statutarno pravno komisijo.
7.    Sklep o imenovanju članov v Odbor za družbene dejavnosti.
8.    Sklep o imenovanju članov v Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem.
9.    Sklep o imenovanju članov v Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo.
10.    Sklep o imenovanju članov v Komisijo za priznanja in nagrade.
11.    Sklep o imenovanju članov v odbor za razpolaganje s sredstvi požarne takse.
12.    Sklep o imenovanju članov v Svet zavoda  JVI in VVZ OŠ Sveta  Ana.
13.    Pravilnik o tržnem redu v Občini Sveta Ana.
14.    Pobude in vprašanja.

    Župan: Silvo SLAčEK, dipl. ekon., inž. gr.


1.    Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.

pdf011 vabilo z dnevnim redom


2.    Pregled in potrditev sklepov 1. konstitutivne. seje.

pdf020 Sklepi 1.kons.seje


3.    Odlok o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2015 – prva obravnava.

pdf030 Odlok o proracunu 2015 - 1. branje (1)

pdf031 Nacrt razvojnih programov 2015-2018


4.    Odlok o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2016 – prva obravnava.

pdf040 Odlok o proracunu 2016 - 1. branje

pdf041 NACRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016 -2019

pdf042 Splosni del

pdf042 Posebni del

pdf043 Obrazlozitve proracuna za leto 2015 - 2016

pdf044 LETNI PROGRAM PRODAJE IN NAKUPA FINANCNEGA IN STAVBNEGA PREMOZENJA OBCINE SVETA ANA V SLOVENSKIH GORICAH ZA LETO 2014


5.    Sklep o imenovanju  članov v Nadzorni odbor.

pdf050 Sklep o imenovanju nadzornega odbora


6.    Sklep o imenovanju članov v Statutarno pravno komisijo.

pdf060 Sklep o imenovanju clanov v Statutarno pravno komisijo


7.    Sklep o imenovanju članov v Odbor za družbene dejavnosti.

pdf070 Sklep o imenovanju clanov v Odbor za druzbene dejavnosti


8.    Sklep o imenovanju članov v Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem.

pdf080 Sklep o imenovanju clanov v Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem


9.    Sklep o imenovanju članov v Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo.

pdf090 Sklep o imenovanju clanov v Odbor za okolje,prostor in infrastrukturo


10.    Sklep o imenovanju članov v Komisijo za priznanja in nagrade.

pdf100 Sklep o imenovanju clanov v komisijo za priznanja in nagrade


11.    Sklep o imenovanju članov v odbor za razpolaganje s sredstvi požarne takse.

pdf110 Sklep o imenovanju clanov v odbor za razpolaganje s sredstvi pozarne takse


12.    Sklep o imenovanju članov v Svet zavoda  JVI in VVZ OŠ Sveta  Ana.

pdf120 Sklep o imenovanju clanov v svet zavoda JVI in VVZ


13.    Pravilnik o tržnem redu v Občini Sveta Ana.

pdf130 Pravilnik o trznem redu


14.    Pobude in vprašanja.

pdf140 Pobude in vprasanja

Več prispevkov

Spletna stran Občine Sveta Ana uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih