4. redna seja

Številka: 03202-001/2014-6
Datum: 16. 9. 2015 
Na podlagi 8. in 21. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Sveta Ana
(Ur. l. RS, št. 39/10  in MUV št. 23/2012)

 Sklicujem
 
 4. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Ana, ki bo v
 sredo, 23. 9. 2015, ob 16.00  uri,
v prostorih Občine Sveta Ana, Sveta Ana 17.
 
 PREDLOG DNEVNEGA REDA:
 
 1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.
 2. Pregled in potrditev sklepov 3. redne seje.
 3. Pregled in potrditev sklepov 2. dopisne seje.
 4. Potrditev predloga sistemizacije delovnih mest za področje predšolske vzgoje v osnovni šoli Sveta Ana za šolsko leto 2015/2016.
 5. Predlog pravilnika o spremembi pravilnika o upravljanju in načinu oddajanja športnih objektov Občine Sveta Ana.
 6. Predlog spremembe hišnega reda športnih objektov Občine Sveta Ana.
 7. Predlog cenika uporabe športne dvorane Sveta Ana od 01.10.2015.
 8. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveta Ana za leto 2015.
 9. Odlok o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki - 1. obravnava.
 10. Odlok o predmetu in pogojih opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Sveta Ana - 1. obravnava.
 11. Poročilo izvajalca storitev obveznih občinskih gospodarskih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Sveta Ana za obdobje od 1.1.2015 do 30.6.2015.
 12. Pobude in vprašanja.
Župan: Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž. gr.
 
 GRADIVO:
 

Dodatna točka k dnevnem redu 4. redne seje OS:

Spletna stran Občine Sveta Ana uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih