11. redna seja

Številka: 03202-002/2010-13

Datum: 14.11.2012

Na podlagi 8. in 21. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Sveta Ana (Ur. l. RS, št. 39/10)

Sklicujem

11. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Ana, ki bo v

 sredo, 21.11.2012,  ob 1600  uri

v prostorih Občine Sveta Ana, Sveta Ana 17

  PREDLOG DNEVNEGA REDA:

1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.

2. Pregled in potrditev sklepov 10. redne seje.

3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o OPPN za del naselja Sveta Ana.

4. Odlok o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2013 – prva obravnava.

5. Odlok o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2014 – prva obravnava.

6. Pobude in vprašanja.

 Prosim za zanesljivo udeležbo!

                                                                                               Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž. gr.

                                                                                                   ŽUPAN OBČINE SVETA ANA

1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.

pdfVabilo z dnevnim redom

crta

2. Pregled in potrditev sklepov 10. redne seje
pdfSklepi 10. redne seje

crta

3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o OPPN za del naselja Sveta Ana.
pdfOdlok o spremembah in dopolnitvah odloka OPPN za del naselja Sveta Ana

crta

4. Odlok o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2013 – prva obravnava

pdf4.1 Odlok o proračunu 2013 z obrazložitvijo

pdf4.2 splošni del 2013-2014

pdf4.3 posebni del 2013-2014

pdf4.4 načrt razvojnih programov 2013-2016

pdf4.5 načrt prodaje in nakupa 2013

pdf4.6 kadrovski načrt 2013-2014

crta

5. Odlok o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2014 – prva obravnava

pdf5.1 odlok o proračunu 2014

pdf5.2 načrt razvojnih programov 2014-2017

pdf5.3 program prodaje in nakupa 2014

pdf5.4 kadrovski načrt 2014-2015

crta

6. Pobude in vprašanja

pdfpobude in vprašanja 

Spletna stran Občine Sveta Ana uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih