10. redna seja

Številka: 03202-002/2010-12

Datum: 10.10.2012


Na podlagi 8. in 21. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Sveta Ana (Ur. l. RS, št. 39/10)


Sklicujem

10. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Ana, ki bo v

sredo, 17.10.2012, ob 1600 uri

v prostorih Občine Sveta Ana, Sveta Ana 1

 

    PREDLOG DNEVNEGA REDA:

  1.     Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.
  2.     Pregled in potrditev sklepov 9. redne seje.
  3.     Sklep o potrditvi Pravil za volitve v Državni svet.
  4.     Volitve predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta in za določitev kandidata za člana Državnega sveta.
  5.     Pobude in vprašanja.


Prosim za zanesljivo udeležbo!


Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž. gr.

ŽUPAN OBČINE SVETA ANA


1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.

pdfVabilo z dnevnim redom

crta

 2. Pregled in potrditev sklepov 9. redne seje.

pdfSklepi 9. redne seje

crta

3. Sklep o potrditvi Pravil za volitve v Državni svet.

pdfSklep o potrditvi Pravil za volitve v Državni svet

crta

4. Volitve predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta in za določitev kandidata za člana Državnega sveta

pdfVolitve v državni svet RS

crta

5. Pobude in vprašanja.

pdfPobude in vprašanja

Spletna stran Občine Sveta Ana uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih