8. redna seja

Številka: 03202-002/2010-10

Datum: 25.08.2012

Na podlagi 8. in 21. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Sveta Ana
(Ur. l. RS, št. 39/10)

Sklicujem
8. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Ana, ki bo v
sredo, 01.08.2012,  ob 16.00  uri, v sejni sobi Občine Sveta Ana

PREDLOG DNEVNEGA REDA:
1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.
2. Pregled in potrditev sklepov 7. redne seje.
3. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra lokalnega pomena-DRSC.
4. Sklep o neodplačnem prenosu nepremičnine (ceste).
5. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra lokalnega pomena-Grajfoner.
6. Sklep o izgradnji vodovoda v Zg. Ščavnici.
7. Sklep o določitvi višine plačila programa vrtca za družino Gries.
8. Sklep o potrditvi sistemizacije v vrtcu občine.
9. Sklep o potrditvi spremembe PUP-a občine.
10.  Poročilo o izvrševanju proračuna od 1.1.2012 do 30.6.2012.
11.  Pobude in vprašanja.

1.Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda

pdfvabilo z dnevnim redom

crta

2. Pregled in potrditev sklepov 7. redne seje

pdfsklepi 7 redne seje

crta

3. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra lokalnega pomena - DRSC

pdfsklep o ukinitvi statusa javnega dobra

crta

4. Sklep o neodplačnem prenosu nepremičnine (ceste)

pdfsklep o brezplačnem prenosu nepremičnine

crta

5. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra lokalnega pomena Grajfoner

pdfsklep o ukinitvi statusa javnega dobra Grajfoner

crta

6. Sklep o izgradnji vodovoda v ZG. Ščavnici

pdfsklep o izvedbi izgradnje vodovodnega cevovoda v Zg. Ščavnici

crta

7. Sklep o določitvi višine plačila vrtca za družino Gries

pdfpredlog določitve višine plačila vrtca za družino Gries

crta

8. Skleo o potrditvi sistematizacije v vrtcu občine Sv. Ana

pdfpredlog sistemizacije za vrtec 1 stran

pdfpredlog sistemizacija v vrtcu 2012-2013

crta

9. Sklep o potrditvi spremembe PUP-a občine Sv. Ana

pdfpredlog spremembe PUP-a občine

crta

10. Poročilo o izvrševanju proračuna občine od 1.1 do 30.6. 2012

pdfporočilo o izvrševanju proračuna od 1.1 do 30.6 2012

crta

11. Pobude in vprašanja

pdfpobude in vprašanja  

Spletna stran Občine Sveta Ana uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih