1. redna seja

Številka: 03202-002/2010-1
Datum: 16. 11. 2010

Na podlagi 8. in 21. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Sveta Ana (Ur. l. RS, št. 39/10)


Sklicujem
1. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Ana, ki bo v torek,
23. 11. 2010,  ob 17.00  uri
  v prostorih Občine Sveta Ana, Sveta Ana 17  

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

  1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda
  2. Sklep o potrditvi DIIP-a za ureditev vaškega jedra Sv. Ane.
  3. Sklep o podelitvi priznanj občine Sveta Ana.

Prosim za zanesljivo udeležbo!

                                                                                Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž.. gr.
                                                                                    ŽUPAN OBČINE SVETA ANA
                                                                                                       l.r.

crta

pdf011 Vabilo z dnevnim redom

crta

pdf020_sklepi_1.seje

crta

pdf030_odlok_o_proracunu_obcine_sv.ana_za_leto_2011

pdf031_splosni_del_proracuna_2011

pdf032_posebni_del_proracuna_2011

pdf033_nacrt_razvojnih_programov_2011

crta

pdf040_odlok_o_proracunu_obcine_sv.ana_za_leto_2012

pdf041_splosni_del_proracuna_2012

pdf042_posebni_del_proracuna_2012

pdf043_nacrt_razvojnih_programov_2012

pdf044_obrazlozitve_proracuna_za_leto_2011_in_2012

crta

pdf050_vprasanja_in_pobude.pdf

Spletna stran Občine Sveta Ana uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih