1. konstitutivna seja OS Občine Sveta Ana

OBČINA SVETA ANA
    Občinski svet

Številka: 03202-002/2010
Datum: 28. 10. 2020

Na podlagi 8. in 21. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Sveta Ana (Ur. l. RS, št. 39/10)

Sklicujem

1. konstitutivna seja Občinskega sveta Občine Sveta Ana,
ki bo v četrtek, 04.11.2010,  ob 17.00  uri v prostorih Občine Sveta Ana, Sveta Ana 17


PREDLOG DNEVNEGA REDA:

 1.     Pozdrav
  pdf010 naslovnica
  pdf011 vabilo z dnevnim redom
 2.     Imenovanje tričlanske mandatne komisije.
  pdf020 sklep o imenovanju zacasne mand
 3.     Potrditev mandatov za člane občinskega sveta.
  pdf030 potrditev mandatov za clane obcinskega sveta
 4.     Potrditev mandata župana (ugotovitev izvolitve).
  pdf040 potrditev mandata za zupana
 5.     Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
  pdf050 sklep o imenovanju komisije za mand
 6.     Vprašanja in pobude članov sveta.
  pdf060 vprasanja in pobude.pdf

Prosim za zanesljivo udeležbo!

Povezava do gradiva...

                                                                                      Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž. gr.
                                                                                          ŽUPAN OBČINE SVETA ANA

Spletna stran Občine Sveta Ana uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih