1. izredna seja

š̌tevilka: 03202-002/2010-8 Datum: 20. 02. 2012

Na podlagi 8. in 21. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Sveta Ana (Ur.l. RS, št. 39/10 in 107/10)

Sklicujem

1. izredno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Ana, ki bo v sredo, 22.02.2012, ob 16.00 uri, v prostorih Občine Sveta Ana, Sveta Ana 17

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

  1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.
  2. Sklep o potrditvi DIIP-a za projekt »Rekonstrukcija LC 203101 ter dela ceste LC 203501 skozi naselje Kremberk z obnovo javne razsvetljave«
  3. Sklep o potrditvi DIIP-a za projekt »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Ledineku in Dražen Vrhu«.
  4. Odlok o rebalansu proračuna občine Sveta Ana za leto 2012.

Prosim za zanesljivo udeležbo!


Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž.. gr.
ŽUPAN OBČINE SVETA ANA l.r.

crta

pdf010 Vabilo z dnevnim redom 

crta

pdf020 Sklep o potrditvi DIIP-a_Rekonstrukcija_LC_203101_ter_dela_ceste_LC_203501_skozi_naselje_Kremberk_z_obnovo_javne_razsvetljave

pdf021_Sklep_o_potrditvi_DIIP

pdf022_DIIP_Sv_Ana_cesta

crta

pdf030_Sklep_o_potrditvi_DIIP-a_Odvajanje_in_ciscenje_odpadnih_voda_v_Ledineku_in_Drazen_Vrhu

pdf031_Sklep_o_potrditvi_DIIP

pdf032_DIIP_Odvajanje_in_ciscenje_osnutek_Ledinek

crta

pdf040_Odlok_o_rebalansu__odloka_2012

pdf041_rebalans_2012

pdf042_Rebalans_2012-_posebni_del

pdf043_Nacrt_razvojnih_programov_2012-2015_rebalans

pdf044_Program_prodaje_in_nakupa_-_rebalans_2012

pdf045_Kadrovski_nacrt_-_rebalans

pdf046_OBRAZLOZITEV_REBALANSA_PRORACUNA_2012

Spletna stran Občine Sveta Ana uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih