O občini

Dobitniki priznanj in nagrad

 E3A0383

 V letu 2016:

 Zlati grb: Kulturno društvo Sveta Ana
 Srebrni grb: Boris Mlakar in Turisitčno društvo Sveta Ana
 Bronasti grb: Jožica Ketiš in Elizabeta Ajtnik
 Plaketa: Twirling klub Aninih mažoretk, Simona Satler in
                Društvo upokojencev Sveta Ana


L4504-42

V letu 2015:

Srebrni grb: Anton Letnik
Bronasti grb: Milivoj Vučetić
Plaketa: Janez Zemljič, Marinka Nikl Trojner, Dušan Mihelič


L4301-52-TR

V letu 2014:

Zlati grb: Lovska družina Sveta Ana
Srebrni grb: Feliks Berič, Vokalni kvintet Završki fantje
Bronasti grb: Natalija Šijanec, Jože Križan   
Plaketa: Ida Senekovič

 

priznanja2013  V letu 2013:

Srebrni grb: Ruhitel Franc
Bronasti grb: Vida Šavli
Plaketa:  Dušan Kokol
Plaketa:  Danica Kolarič

 

priznanja-2012-1  V letu 2012:

Srebrni grb: Društvo kmečkih žena in deklet Sveta Ana
Bronasti grb:  Bernarda Potočnik
Plaketa:  Društvo konjenikov Srebrni jezdec, Danijel Ferlinc, Feliks Berič

 

priznanja-2010-1  V letu 2010:

Zlati grb: Viktor Trbovšek
Srebrni grb: Nataša Dregarič
Bronasti grb: Angela Kirbiš
Plaketa: Cerkveno prosvetni pevski, zbor KD Sveta Ana

 

zlati-grb-joze-horvat-2009-1

srebrni-grb-srecko-bauman-2009-1 

V letu 2009:

Zlati grb: Jožef Horvat
Srebrni grb: Srečko Bauman
Bronasti grb: Jože Srčič

 

priznanja-2008-1  V letu 2008:

Častni občan: dr. Jožef Smej
Zlati grb: Bogomir Ruhitel
Srebrni grb: PGD Sveta Ana
Bronasti grb: Adolf Ferk
Plaketa: Folklorna skupina KUD Sveta Ana

 

 
DOBITNIKI NAGRAD ZA DOSEŽENE NADPOVPREČNE UČNE IN ŠPORTNE REZULTATE

 

  E3A0262

V letu 2016:

Dijaki: Tamara Lovrenčič (I. gimnazija Maribor), 
            Sabina Majerič (I. gimnazija Maribor)
Zlata maturantka: Mihaela Roškarič (Biotehniška šola Maribor)
Študenti: Vesna Ferenc (Filozofska fakulteta univerze v Ljubljani), 
                Barbara Kolman (Filozofska fakulteta univerze v Mariboru)
Magisterij: Vladka Jauk (Ekonomsko poslovna fakulteta Maribor), 
                  Mojca Potočnik (Fakulteta za naravoslovje in matematiko),  
                  Aleksandra Šnajder – Fakulteta za logistiko


L4504-33D18R 

V letu 2015:
  
Dijaki: Doroteja Družovec (Srednja gradbena šola MB),
          Mihaela Roškarič (Srednja biotehniška šola MB),
          Natalija Horvat (III.gimnazija MB),
          Žan Rola (Srednja šola za gostinstvo in turizem MB),
          Sabina  Majerič (I.gimnazija MB),
          Anja Zelenik (Srednja biotehniška šola MB)

Študenti: Miha Vrbnjak (Pedagoška fakulteta MB),
             Maja Župec (Filozofska fakulteta MB),
          Špela Berič (Pedagoška fakulteta MB),
          Tamara Ketiš (Pedagoška fakulteta MB),
          Mateja Hazl (FERI MB),
          Katja Breznik (Fakulteta za naravoslovje in matematiko MB),
          Nina Harl (Filozofska fakulteta MB)


L4301-38 

V letu 2014:

Mateja Hazl, Kocijan Tilen, Žan Rola, Bolšec Valentina, Miha Vrbnjak,
Milan Ketiš, Katja Breznik, Rajter Urban, Roškarič Mihaela, Nina Harl 

ucenci2013

V letu 2013:

Damjana Rehar, Maja Župec, Mateja Hazl, Natalija Horvat, Vesna Ferenc,
Nuša Kacijan, Vladka Jauk, Nina Harl, Žan Rola, Urban Rajter, Mojca Potočnik,
Katja Breznik, Mihaela Roškarič,   Tamara Ketiš, Milan Ketiš, Doroteja Ketiš


2012-1 

V letu 2012 :

Miha Vrbnjak, Urban Rajter, Simon Horvat, Davorin Duh, Aleš Rola,
Žan Rola, Anja Špindler, Valerija Zemljič, Mateja Hazl, Tjaša Lea Simonič,
Katja Breznik, Aleksandra Šnajder (šport) 

2011-1

V letu 2011:

Miha Vrbnjak, Vesna Ferenc, Urška Kocbek, Doroteja Ketiš, Milan Ketiš,
Mojca Potočnik, Brigita Vrabec, Davorin Duh, Valerija Žemljič, Vladka Jauk,
Damjana Rehar, Jasmina Rehar, Andrej Polič, Katja Breznik, Mateja Hazl,
Tjaša Lea Simonič, Nina Pomberg, Barbara Mlasko


2010-1

V letu 2010: 

Katja Breznik, Brigita Vrabec, Maja Župec, Vladka Jauk, Milan Ketiš,
Davorin Duh, Mateja Hazl, Barbara Mlasko, Urška Kocbek, Jasmina Rehar,
Aleksandra Šnajder, Valerija Zemljič, Mojca Potočnik, Mihaela Zemljič,
Tjaša Lea Simonič, Žiga Derbiš (šport), Klementina Ploč(šport).       


sportnika-2010 Naj športnika 2010:                
                              
Žiga Derbiš (šport), Klementina Ploč(šport).
 

2009-1 V letu 2009:                       
 
Damjana Rehar, Tjaša Lea Simonič, Vladka Jauk, Katja Breznik, Maja Kogoj,
Milan Ketiš, Katja Rožman,Tanja Tašner, Jasmina Rehar, Manuela Fekonja,
Mihaela Zemljič , Urška Kocbek, Sašo Kraner, Matija Kolman (šport)

2008-1

V letu 2008:

Simona Kapl (šport), Tadeja Urbanič, Manuela Fekonja,  Damjana Rehar,
Nina Pomberg, Tanja Tašner, Doroteja Ketiš, Vladka Jauk, Klavdija Slaček


2007-1 V letu: 2007:
     
Simona Kapl (Šport), Janja Perko, Klavdija Slaček, Manuela Fekonja,
Brigita Vrabec, Damjana Rehar, Doroteja Ketiš, Mihaela Zemljič, Mateja Župec,
Vladka Jauk, Doroteja Šlebinger    

Zdravstvo in sociala

Zdravstvena ambulanta Sveta Ana
Zdravstveni dom Lenart

Naslov: Kremberk 36a, 2233 Sveta Ana v Slov. goricah
Zdravnik za splošno medicino: Ivan Mitrović
Tel.: (05) 99 67 285
GSM: (030) 303 390

Delovni čas:
ponedeljek od 7:00 do 15:00 ure

sreda od 12:00 do 20:00 ure

1. in 3. petek v mesecu od 7:00 do 15:00 ure


Patronažna služba - LORENČIČ MARIJA dipl.m.s
Zdravstveni dom Lenart

Naslov: Trstenik 4, 2234 Benedikt
Tel.: (02) 729 18 44 (do 9.ure)
GSM: (041) 691 395

 

Kraji in naselja

Naselja v Občini Sveta Ana

Središče občine je v vasi Sveta Ana, katero obkrožajo še vasi: Dražen Vrh, Froleh, Kremberk, Krivi Vrh, Ledinek, Lokavec, Rožengrunt, Zg. Bačkova, Zg. Ročica, Zg. Ščavnica in Žice.

Sv. Ana

O prebivalstvu Občine Sveta Ana:
Število prebivalcev v Občini Sveta Ana je 2.330 (vir: Statistični urad RS, 2014).

Povprečna starost je 40,9 let.

Stanovanjske površine: 26,38 m2/osebo
                           - gospodinjstev: 715
                        
Delovno aktivno prebivalstvo: 864
                           - zamozaposlene osebe: 196
                           - zaposlene osebe: 125
                           - brezposelne osebe: 77
                           - predšolski otroci, dijaki, študentje: 486

(vir: Statistični urad RS, 2013)

svana

Zemljevid Občine Sveta Ana - naselja

O Občini Sveta Ana

Sv. Ana 24

Pogled na Sveto Ano iz zraka

O Občini Sveta Ana
Občina Sveta Ana je manjša podeželska občina na severu Osrednjih  Slovenskih goric. Večji del občine s svojim centrom leži vzhodno ob regionalni cesti Lenart – Trate - Avstrija.  Na gričevnatih slemenih v poldnevniški smeri se na nadmorski višini v razponu  od 240 m do 404 m in na  površini 37,2 km2  razprostira dvanajst vasi. Središče občine je v vasi Sv. Ana v Slov. goricah, katero obkrožajo še vasi Dražen Vrh, Froleh, Kremberk, Krivi Vrh, Ledinek, Lokavec, Rožengrunt, Zg. Bačkova, Zg. Ročica, Zg. Ščavnica in Žice. Jugovzhodna območja slemen so posajena z vinogradi, v ravninskem delu pa so predvsem travniki in njive. Tudi Občina Sveta Ana je preživela različna zgodovinsko - politična obdobja. Cesarska oblast na Dunaju je leta 1850 razglasila  sedanje vasi za občine. Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev je v letu 1934 združila tedanje majhne občine v Občino Sv. Ana v Slov. goricah, ki je delovala do leta 1955. Leta 1955 je tedanja oblast preimenovala Občino Sv. Ana v Slov. goricah v krajevno skupnost Zg. Ščavnica in krajevno skupnost Lokavec. Obe novo nastali krajevni skupnosti  so priključili v Občino Lenart.  Prebivalci krajevne skupnosti Zg. Ščavnica  so na referendumu leta 1993 krajevno skupnost Zg. Ščavnica preimenovali v krajevno skupnost Sv. Ana v Slov. goricah. Sedanja oblika občine Sveta Ana pa je nastala leta 1998 z združitvijo krajevnih skupnosti Sv. Ana v Slov. goricah in Lokavec. V občini je 727 gospodinjstev s  2.350 prebivalci. Prebivalstvo se pretežno preživlja s kmetijsko dejavnostjo na malih kmetijah, predvsem z živinorejo in vinogradništvom. Ostali  prebivali so zaposleni v sosednjih večjih centrih, kjer je industrija. Za potrebe lokalnega prebivalstva je dejavno podjetništvo in različne obrti.
V občini je  zelo razvito  družbeno življenje. Za predšolsko in osnovnošolsko izobraževanje skrbi  JVI in VVZ Osnovna šola Sv. Ana z dvema vrtcema in centralno osnovno šolo v Sv. Ani in s podružnično šolo v Lokavcu. V občini so dejavna tudi številna društva, kot so: kulturno umetniško društvo, prostovoljno gasilsko društvo,  krajevni organizaciji Rdečega križa, turistično društvo, društvo upokojencev, društvo vinogradnikov,  športno društvo,  čebelarsko društvo, društvo kmečkih deklet in žena, lovska družina, društvo konjenikov, kulturna mladinska zadruga in Twirling klub Aninih mažoretk. Del duhovnega življenja se odvija tudi v farni cerkvi Sv. Ane in kapeli Sv. Marije v Rožengruntu. V občini je še  zdravstvena ambulanta, pošta, trgovina, bencinska črpalka, kmetijska trgovina,  gostinska ponudba, itd.
Predvsem dobri klimatski pogoji za vinogradništvo pa preusmerjajo klasično kmetijsko dejavnost v dopolnilne dejavnosti in turistično ponudbo.
Dobro urejena cestna infrastruktura v občini, ohranitev zgodovinske, kulturne in stavbne dediščine ter neokrnjena narava  so  omogočili, da danes že imamo v občini turistično ponudbo in gostinsko turistično dejavnost v vseh vaseh občine. Urejenih je kar nekaj pohodniških, učnih in kolesarskih poti.
Občina Sveta Ana je kraj v Slov. goricah kjer se harmonično združujejo geografska lega, neokrnjena narava in prijazni delovni ljudje. Popotnik, ki ga  pot zanese v naš kraj, najde v lepi naravi duhovni mir, na pohodniški poti okrepi telo in ob domači hrani in dobri kapljici najde veselo razpoloženje.  

Zemljevid Občine Sveta Ana

zemljevid

Widgetkit

Widgetkit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Spletna stran Občine Sveta Ana uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih