O Občini Sveta Ana

Sv. Ana 24

Pogled na Sveto Ano iz zraka

O Občini Sveta Ana
Občina Sveta Ana je manjša podeželska občina na severu Osrednjih  Slovenskih goric. Večji del občine s svojim centrom leži vzhodno ob regionalni cesti Lenart – Trate - Avstrija.  Na gričevnatih slemenih v poldnevniški smeri se na nadmorski višini v razponu  od 240 m do 404 m in na  površini 37,2 km2  razprostira dvanajst vasi. Središče občine je v vasi Sv. Ana v Slov. goricah, katero obkrožajo še vasi Dražen Vrh, Froleh, Kremberk, Krivi Vrh, Ledinek, Lokavec, Rožengrunt, Zg. Bačkova, Zg. Ročica, Zg. Ščavnica in Žice. Jugovzhodna območja slemen so posajena z vinogradi, v ravninskem delu pa so predvsem travniki in njive. Tudi Občina Sveta Ana je preživela različna zgodovinsko - politična obdobja. Cesarska oblast na Dunaju je leta 1850 razglasila  sedanje vasi za občine. Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev je v letu 1934 združila tedanje majhne občine v Občino Sv. Ana v Slov. goricah, ki je delovala do leta 1955. Leta 1955 je tedanja oblast preimenovala Občino Sv. Ana v Slov. goricah v krajevno skupnost Zg. Ščavnica in krajevno skupnost Lokavec. Obe novo nastali krajevni skupnosti  so priključili v Občino Lenart.  Prebivalci krajevne skupnosti Zg. Ščavnica  so na referendumu leta 1993 krajevno skupnost Zg. Ščavnica preimenovali v krajevno skupnost Sv. Ana v Slov. goricah. Sedanja oblika občine Sveta Ana pa je nastala leta 1998 z združitvijo krajevnih skupnosti Sv. Ana v Slov. goricah in Lokavec. V občini je 727 gospodinjstev s  2.350 prebivalci. Prebivalstvo se pretežno preživlja s kmetijsko dejavnostjo na malih kmetijah, predvsem z živinorejo in vinogradništvom. Ostali  prebivali so zaposleni v sosednjih večjih centrih, kjer je industrija. Za potrebe lokalnega prebivalstva je dejavno podjetništvo in različne obrti.
V občini je  zelo razvito  družbeno življenje. Za predšolsko in osnovnošolsko izobraževanje skrbi  JVI in VVZ Osnovna šola Sv. Ana z dvema vrtcema in centralno osnovno šolo v Sv. Ani in s podružnično šolo v Lokavcu. V občini so dejavna tudi številna društva, kot so: kulturno umetniško društvo, prostovoljno gasilsko društvo,  krajevni organizaciji Rdečega križa, turistično društvo, društvo upokojencev, društvo vinogradnikov,  športno društvo,  čebelarsko društvo, društvo kmečkih deklet in žena, lovska družina, društvo konjenikov, kulturna mladinska zadruga in Twirling klub Aninih mažoretk. Del duhovnega življenja se odvija tudi v farni cerkvi Sv. Ane in kapeli Sv. Marije v Rožengruntu. V občini je še  zdravstvena ambulanta, pošta, trgovina, bencinska črpalka, kmetijska trgovina,  gostinska ponudba, itd.
Predvsem dobri klimatski pogoji za vinogradništvo pa preusmerjajo klasično kmetijsko dejavnost v dopolnilne dejavnosti in turistično ponudbo.
Dobro urejena cestna infrastruktura v občini, ohranitev zgodovinske, kulturne in stavbne dediščine ter neokrnjena narava  so  omogočili, da danes že imamo v občini turistično ponudbo in gostinsko turistično dejavnost v vseh vaseh občine. Urejenih je kar nekaj pohodniških, učnih in kolesarskih poti.
Občina Sveta Ana je kraj v Slov. goricah kjer se harmonično združujejo geografska lega, neokrnjena narava in prijazni delovni ljudje. Popotnik, ki ga  pot zanese v naš kraj, najde v lepi naravi duhovni mir, na pohodniški poti okrepi telo in ob domači hrani in dobri kapljici najde veselo razpoloženje.  

Zemljevid Občine Sveta Ana

zemljevid

Spletna stran Občine Sveta Ana uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih