OBVESTILO - MUZEJ NOROSTI TRATE

Obveščamo vas o izvajanju projekta Regijskega centra za deinstitucionalizacijo, ki ga izvajajo v Zavodu Muzej norosti Trate.

Več informacij: Dopis

 

Zavod Muzej norosti na Tratah se od leta 2013 trudi osveščati javnost glede nujnosti razvoja storitev v
skupnosti, ki bodo po meri občanov in občank in jim bodo omogočili, da lahko živijo v svojem domu in
njim ni treba oditi v zavode, ko potrebujejo pomoč drugih. V decembru 2020 smo začeli izvajati nov
projekt, v katerem razvijamo Regijski center za dezinstitucionalizacijo (na kratko RCDI).
V prvem letu projekt poteka pod okriljem mednarodne platforme Civic Europe, ki jo financira Stiftung
Mercator. Osnovni cilj projekta je v podeželskem okolju vzpostaviti trajne oblike služb, ki bodo
zagotavljale storitve oskrbe in pomoči v skupnosti. Ljudem iz podeželskega okolja so takšne storitve še
težje dostopne in so pogosto preprosto primorani zapustiti svoje domove in se odseliti v zavode in
domove za stare.

Slovenija je druga najbolj institucionalizirana država v Evropi. Kljub evropskim dokumentom, ki vse
države članice zavezujejo, da razvijajo službe, ki izvajajo oskrbo in pomoč v skupnosti, da ljudje lahko
ostanejo doma, se pri nas število kapacitet v posebnih zavodih in domovih ni zmanjšalo in obrnilo v
smer oskrbe in pomoči v skupnosti, ampak se še nadaljuje trend gradnje domov, institucij. Situacija v
letu 2020, v povezavi z epidemijo in položajem ljudi, posebej v institucijah, nam je potrdila, da so najbolj
ogroženi, najmanj zaščiteni in najbolj izpostavljeni najhujšim zapletom ravno ljudje v institucijah. Zaradi
tega se moramo danes še toliko bolj zavedati nuje vzpostavljanja oskrbe na domu. Nujno je, da
strokovnjaki skupaj s predstavniki lokalnih skupnosti, občani in občankami ter drugimi službami in
delujočimi društvi razvijemo službe, ki bodo odgovarjale na potrebe ljudi, ki v določenih življenjskih
obdobjih ali stalno potrebujejo pomoč v obliki različnih podpornih storitev na domu ali v lokalni
skupnosti.

Kaj bomo delali v projektu?

V projektu bomo raziskali kakšno pomoč in podporo potrebujejo konkretni ljudje v vaši občini, da bi
lahko še naprej živeli v svojem domačem okolju. V sodelovanju z občani bomo ugotovili, kaj
potrebujejo, kakšne oblike pomoči si želijo, kakšne storitve so nujne, da lahko živijo kvalitetno življenje
v svojem domu, tudi takrat ko se znajdejo v takšni življenjski situaciji, da rabijo pomoč drugih ljudi. To
bomo ugotovili s pripravo osebnih načrtov pomoči in podpore.
Projekt smo zasnovali tako, da bomo sodelovali z občani in občankami treh sosednjih občin, Šentilj,
Apače in Sveta Ana. Verjamemo namreč, da lahko s skupnimi močmi in povezovanjem dosežemo
največ za naše sokrajane in sokrajanke, še zlasti kadar gre za specializirane storitve.

Kaj želimo vzpostaviti?

Na podlagi dejanskih potreb v lokalnem okolju, želimo vzpostaviti takšne oblike pomoči in podpore, ki
bodo ljudem omogočile, da lahko ostanejo v svojem domu in imajo tiste oblike pomoči in v takšnem
obsegu, kot jih potrebujejo in si jih želijo.


Pripravili bomo nabor storitev v skupnosti, pri tem želimo povezati že obstoječe in spodbuditi nastanek
novih, ter oblikovati cenik storitev. Tako da bodo predstavniki lokalnih oblasti lažje sprejemali odločitve.

Komu želimo pomagati?

Ljudem s težavami v duševnem zdravju, ljudem z različnimi oblikami oviranosti, telesnimi, duševnimi,
pozornost pa bomo namenili tudi starejšim, ki potrebujejo pomoč, da bi lahko ostali doma in jim ne bi
bilo treba oditi v dom za stare. Projekt je namenjen vsem, ki zaradi različnih ovir potrebujejo pomoč
drugih v različnem obsegu in vsebini storitev. Pri tem želimo okrepiti neodvisnost ljudi s potrebami in
razbremeniti svojce.

S kom bomo delali?

Najprej z ljudmi, ki pomoč potrebujejo, svojci in z občinami, župani, vsemi, ki se na občinah ukvarjajo s
področjem razvoja in oskrbe ljudi. Želimo delati tudi z vsemi službami v regiji, tako javnimi, kot
nevladnimi, da skupaj zgradimo mrežo služb, ki v skupnosti znamo delati skupaj. Temelj oskrbe v
skupnosti mora temeljiti na skupnem delu vseh služb, izvajalcev, sektorjev, ki zagotavljajo ljudem tiste
oblike pomoči, ki so odgovor na njihove osebne potrebe. Pri razvoju služb pa je seveda pomembna in
zavezujoča tudi sistemska podpora, tako lokalne, kot državne politike.

Kako bomo delali?

V gradu Cmurek na Tratah odpiramo pisarno, ki je odprta za vse, ki potrebujete pomoč ali imate svojce
oz. sorodnike, ki potrebujejo pomoč, pri tem si želimo sodelovanja služb, ki zaznavate potrebe ljudi, ki
potrebujejo pomoč.
V letu 2021 načrtujemo več strokovnih posvetov, kjer bomo skupaj iskali, preverjali in razvijali možnosti
v korist občanov in občank, ki potrebujejo storitve v skupnosti. Na posvete vas bomo posebej povabili,
skladno z ukrepi za omejitev širjenja okužbe C-19.


Delovni čas pisarne RCDI: Vsak delovni dan od 10. do 16. ure.


Prosimo vas, da predhodno pokličete zaradi možnega dela na terena.
Dosegljivost na telefonski številki​ : 070655 063 (Simona Ratajc), vsak delovni dan od 9. do 17. ure.

Dosegljivost na elektronskem naslovu: ​ Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.


Projektni tim sestavljamo:

o Simona Ratajc, univ. dipl. soc. del., izvajalka projekta

o dr. Sonja Bezjak, direktorica Zavoda Muzej norosti

o Darja Farasin, mag. medn. in dipl. stud., sodelavka v Muzeju norosti

o Prof. dr. Vito Flaker, zunanji svetovalec


Simona Ratajc, Izvajalka projekta RCDI

Spletna stran Občine Sveta Ana uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih