9. redna seja Občinskega sveta Občine Sveta Ana

IMG 5817IMG 5818

Občinski svet občine Sveta Ana se je 28. maja 2020 sestal na 9. redni seji, prvi po razglasitvi epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh zaradi COVID-19.

Seja je bila sklicana ob upoštevanju priporočil NIJZ. Osrednje teme seje so bile sprejem zaključnega računa občine za leto 2019, obravnava predloga rebalansa proračuna občine za leto 2020 in spremembe proračuna občine za leto 2021. Svetniki so se seznanili s Poročilom o delovanju Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor za leto 2019 in Poročilom izvajanja pomoči na domu za leto 2019. Izvajalec pomoči na domu je Dom Danice Vogrinec Maribor. Občinski svet je sprejel Elaborat o oblikovanju cen storitev oskrbe s pitno vodo v Občini Sveta Ana za leto 2020, s katerim je prišlo do znižanja vodarine in dviga omrežnine iz 9,12 na 9,50 €, S sprejetjem nove cene s 1. 6. 2020 se cena vodarine in omrežnine v gospodinjstvu poveča za 0,0104 € oz. za 0,053 %.

S 1. 9. 2020 se bo zvišala tudi ekonomska cena vrtca v občini. Trenutno znaša cena programa za 1. starostno obdobje 423,8 EUR, predlagana zvišana cena znaša 443,33 EUR oz. je za 19,53 € višja oz. 4,60 %.Za drugo starostno obdobje je veljavna cena 320,31 EUR, predlagana zvišana cena je 327,66 EUR oz. je višja za 7,35 € oz. 2,29 %. Za kombinirani oddelek znaša trenutna cena 351,39 EUR, predlagana zvišana cena je 353,17 EUR oz. je višja za 1,78 € oz. 0,5 %. Delež plačila staršev je lahko največ 77 % cene programa, v povprečju delež plačila staršev znaša 30 % cene.

 

Spletna stran Občine Sveta Ana uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih